Karatos F1, Gennadich F1, Lvoviç F1 - düzgün seçimdir!