Bir heyvandarlıq məntəqəsinin həyatından. Kahı və erkən ağ kələm seçimi.